MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL - KUTSAL TOPRAKLAR KUDÜS TURU
MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL - KUTSAL TOPRAKLAR KUDÜS TURU NİSAN 2019 HAREKETLİ Gezilecek Yerler: TEL AVİV - YAFA - KUDÜS - BETHLEHEM - EL HALİL - ERİHA - LUT GÖLÜ - NABI MUSA MAKAMI Gün : 4 GECE 5 GÜN Ulaşım : PEGASUS HAVAYOLLARI Konaklama : 4* OTELLER YARIM PANSİYON Vize : Telefon : 0212 236 5850
/ Kişi Başı

MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL - KUTSAL TOPRAKLAR KUDÜS TURU Hakkında Genel Bilgiler

''BİR ÖMÜRLÜK HAYRANLIK KUDÜS''

Beş bin yıldır insanoğlu Zeytin Dağı ve Judean Tepeleri arasındaki bu bölgeye yerleşmiştir.Günümüzde Kudüs,Yeni Kudüs ve etrafı surlarla çevrilmiş Eski Kudüs olmak üzere ikiye ayrılmış durumdadır.Müslümanlar,Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal şehre açılan yedi adet kapı vardır.Arnavut Kaldırımlı Sokaklar,pazarlar,evler ve avlulların arasında özellikle dikkat çeken üç abide vardır .Ağlama Duvarı,Mescid-i Aksa ve Kutsal Kabir Kilisesi.

Miraç Nedir?

Image

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türeyen Miraç kelimesi, "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. İslami kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle Miraç hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Rasûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa İsra, oradan göklere yükselmesine Miraç denilmiştir. Literatürdeki bu ayrım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir. Geceleyin yürüme anlamındaki "sery" kökünden türeyen "isra", Kur'ân'da bir sûreye ad olmuştur. Buna göre Allah, kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hz. Peygamber) Mescid-i Haramf'dan, çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ'ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır.(1) Miraç kelimesi Kur'ân'da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric "yükselme dereceleri" manasında Allah'a nisbet edilmiştir .(2)

Semaya yükseliş tasavvuru eski Hint ve İran mitolojileriyle Yahudilik ve Hıristiyanlık geleneğinde de mevcuttur.

Buharî ve Müslim'de Miraç'la ilgili olarak yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etmiştir: Bir gece Rasûlullah Kâbe'de Hicr veya Hatim denen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda iken veya uyku ile uyanıklık arasında bir halde- Cebrail (as) geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı. Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e götürdü. Rasûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ'da iki rekat namaz kılıp çıktığında Cebrail, biri süt biri şarap dolu iki kap getirdi. Rasûlullah süt dolu kabı seçince Cebrail "fıtratı seçtin" dedi, ardından O'nu alıp dünya semasına yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Adem, İsa, Yusuf, İdris, Harun ve Musa peygamberlerle görüştü; nihayet Beytülmamur'un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrahim'le buluştu. Sidret'ül- Münteha denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah'ın huzuruna çıktı. Burada Cenâb-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Musa, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah'tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber'in Huzur-u İlahiye müracaatı ve Hz. Musa ile diyalogu devam etti.(3) Bir rivayete göre Rasûl-i Ekrem'e Miraç'da Bakara sûresi'nin son âyetleri indirilmiş ve Allah'a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir.(4)

Miraç'la ilgili sahih rivayetlerde bazı farklılıklar mevcuttur. Hz. Peygamber'in doğrudan Mescid-i Haram'dan semaya yükselişinin bildirilmesi böyledir. Ancak İsra ve Miracın aynı gece gerçekleştiği kabul edilip rivayetlerin bütünü göz önüne alındığında Rasûl-i Ekrem'in Mescid-i Aksâ'ya uğradığı ve burada İbrahim, İsa ve Musa'nın da içlerinde bulunduğu peygamberler topluluğuna namaz kıldırdığı anlaşılmaktadır.(5) Diğer rivayetlere göre de Hz. Peygamber, olayı anlattığında Kureyşliler kendisini yalanlayıp Mescid-i Aksâ hakkında sorular sorunca Allah O'na mescidi göstermiş ve böylece soruları cevaplamıştır.(6)

Ne Zaman Gerçekleşmiştir?

Miraç, en sahih kabul edilen rivayete göre, birinci ve ikinci Habeşistan hicretinden sonra, Hz. Hatice ile Ebû Talib'in vefatlarını takip eden dönemde, Hicretten bir yıl önce meydana gelmiştir. Müslümanların çoğunluğu Miracı Receb ayının 27. gecesinde kutlamaktadır.

Miraç'da Bahsi Geçen Mescid-i Aksâ Hangi Mescittir?

Miraç'da adı geçen Mescid-i Aksâ'nın hangi mescid olduğu konusunda âyetlerde açıklama yapılmamış, sadece çevresinin mübarek kılındığı belirtilmiştir. Mescid-i Aksâ'nın "uzak mescid" anlamına geldiği, halbuki Kur'ân'da Filistin için "edne'l-arz" (en yakın yer) ifadesinin kullanıldığı(7) belirtilerek semavi  bir mescid olması ihtimali üzerinde durulmakla birlikte(8) hem tarihî veriler hem de âyetteki ifadeler dikkate alındığında söz konusu mabedin tarihî bir gerçekliğinin olduğu anlaşılmaktadır. O dönemlerde mescidin mevcut olmaması daha önceleri Kudüs'te Mescid-i Aksâ'nın bulunmadığını göstermediği gibi Mescid-i Aksâ'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğu da bilinen bir husustur. Semavi dinlerde tevhid inancı açısından ibadetlerin ifası sırasında müminlerin yöneldiği mekan (kıble) bir amaç değil, araçtır. Bu mekanın üzerindeki binanın yüzyıllar içinde yıkılıp yeniden yapılması veya zaman zaman mevcut olmaması mekanın manevi konumunu engellemez.

Tur Programı

1. Gün: İSTANBUL ( SABİHA GÖKÇEN ) TEL AVİV - YAFA - KUDÜS

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Pegasus  Havayolları  Kontuarı önünde 05:00’de rehberimizle buluşma.İşlemlerimizin ardından 07:45’de Telaviv'e (Ben Gurion) hareket ediyoruz.Saat 09:55'de Tel Aviv’e varış sonrası pasaport ve gümrük işlemleri sonrası Kudüs şehrine hareket ediyoruz. Kudüs'e varış sonrası ziyaretlere uygun giyisilerle ve rahat yürüyüş ayakkabıları ile başlayacağımız gezimizde göreceğimiz yerler arasında; Mescid-i Aksa alanında bulunan İslam mimarisinin önemli eserlerinden olan Kubbetü’s Sahra ve Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in Miraç’a çıktığı yer olarak kabul edilen Muallak Taşı, Kadim Aksa mescidi, Mervan Mescidi, Burak Mescidi bulunmaktadır.Ziyaretler sonrası otelimize yerleşme.Arzu eden misafirlerimizle akşam yemeği sonrası Miraç Kandilini Mescid-i Aksa'da birlikte eda edeceğiz.Konaklama otelimizde.


2. Gün: KUDÜS - EL HALİL - HAL HUL - BEYTÜLLAHİM

Arzu eden konuklarımız rehberimiz eşliğinde sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gidebilirler .Otelde alınan kahvaltı sonrası Hz.İbrahim’in şehri El Halil’e hareket ediyoruz. El Halil şehir turunda göreceğimiz yerler arasında; El Halil Camii ve burada bulunan Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz.İshak, Hz.Yakup ve hanımlarının kabirleri bulunmaktadır.Dönüş yolunda Halhul kasabasında  Hz.Yunus Aleyhisselam’ın Makamını ziyaret sonrası Bethlehem şehrine geçiş. .Burada Bizans döneminde yapılmış olan Doğuş ,Beşik  kilisesinin içinde kalan Hz.İsa’nın doğduğu yeri ziyaret edeceğiz.Rehberimizin vereceği serbest zaman sonrası Kudüs şehrine geçiyoruz.Sonrasında  Musevilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerinde önemli bir yeri olan Zeytin Dağına çıkış ve panoromik Kudüs görünümü eşliğinde rehberimizden bölge hakkında bilgilendirme alıyoruz.Sonrasında Selman-ı Farisi Türbesi, Rabia-tül Adeviyye Türbesi bulunmaktadır. Tur sonrası akşam yemeği ve konaklama otelimizde.


3. Gün: KUDÜS - ERİHA - LUT GÖLÜ - NABİ MUSA

Arzu eden konuklarımız rehberimiz eşliğinde sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gidebilirler.Otelde alacağımız sabah kahvaltısı sonrası Lut Gölü - Ölü Denize Hareket .Deniz seviyesinden 400 metre aşağıda bulunan,Lut kavminin yaşadığı Sodom ve Gomore şehirlerinin helak olup altında kaldığı Lut Gölü'nün görülmesinin ardından Ürdün Nehri yakınlarındaki güzel kokulu şehir olarak ta bilinen Eriha  şehrine geçiyoruz.İncil’de Hz.İsa’nın şeytanla mücadelesinin  geçtiğine inanılan Jericho Temptation (Ayartma) manastırını panoromik olarak görüyoruz.Gezimiz   sonrası Hazret-i Musa(a.s) ‘nın makamının bulunduğu yer olan Nab-i Musa’yı göreceğiz.Memlük Sultanı Baybars’ın kabir üzerine yaptırdığı Eriha-Kudüs yolu üzerindeki Kervansaray çölün ortasındaki manevi vaha olarak adlandırılır.Tek minerali camii ve türbe deniz seviyesinin üç yüz metre aşığıdadır.Turumuz sonrası akşam yemeği ve konaklama otelimizde.


4. Gün: KUDÜS - YAFA - TEL AVİV

Arzu eden konuklarımız rehberimiz eşliğinde sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gidebilirler. Kahvaltı sonrası dinsel ziyaretlere uygun giyisilerle ve rahat yürüyüş ayakkabıları ile başlayacağımız gezimizde göreceğimiz yerler arasında;Musevilerin yıkılan Büyük  Tapınaklarının yasını tuttukları Ağlama Duvarı, Hz.İsa’nın çarmıha gerilmek üzere yürütüldüğü Acı Yolu Via Dolorosa,Kutsal Kabir Kilisesi,Hz.Ömer Mescidini ziyaret edeceğiz.Ziyaretlerimiz sonrası Cuma namazı için serbest zaman.Cuma namazı sonrası tarihi Yafa bölgesine geçeceğiz.Yafa - Tel Aviv gezimizde panoromik olarak göreceğimiz yerler arasında Yafa liman bölgesi ,Neve Tzedek Mahallesi ,Kedumim Meydanı ,Sultan II.Abdulhamid göneminde yapılan Saat kulesi ve Saat meydanı,Tarihi Çeşme,Mahmudiye Ulu Cami Bahriye Camii ,Hatachana Eski Osmanlı Tren istasyonu bulunuyor.Ziyaretler sonrası Kudüs şehrine dönüş akşam yemeği ve konaklama otelimizde.


5. Gün: KUDÜS - TEL AVİV - İSTANBUL ( SABİHA GÖKÇEN )

Arzu eden konuklarımız rehberimiz eşliğinde sabah namazını Mescid-i Aksa’da kılabilirler. Kahvaltı sonrası otelden çıkış işlemlerimizin ardından Kudüs şehrindeki ziyaretlerimizi tamamlayacağız.İlk olarak Hz.Meryem’in defnedildiğine inanılan kiliseyi ,Hz. İsa döneminden kalan 2000 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu Getsemene bahçesi ve Hz. İsa’nın son duasını yaptığı ıstırap kilisesini göreceğiz.Sonrasında Müslüman,Hristiyan ve Yahudi mahallelerinin birbirine karıştığı yollardan geçerek Sion  dağındaki Hz.Davud’un mezarına varacağız.Ziyaret sonrası son durağımız Hz.İsa’nın Havarileri ile son yemeğini yediği yer olduğuna inanılan Son Akşam Yemeği Odası(Canacle) .Tur bitimi 11:00 ‘de Havalimanına hareket. İşlemlerinin ardından Türk Hava Yollarının tarifeli seferi ile saat 16:15’de İstanbul’a hareket .Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk sonrası İstanbul’a varış turumuzun sonu.En kısa zamanda Dünyanın herhangi bir yerinde görüşebilmek dileğiyle…


Birde Bu Turlara Bakın

''5BİN'' YILLIK HAYRANLIK KUDÜS
3 Gece 4 Gün 25.07.2019
''5BİN'' YILLIK HAYRANLIK KUDÜS
649.00 Kişi Başı

KUTSAL TOPRAKLAR KUDÜS

İncele / Satın Al
E-Bulten
Kampanyalardan haberiniz olsun..
x